Dienstverleningsdocument
Your SEO optimized title
verzekeringen Goeree Overflakkee Ooltgensplaat


info@vandenoudenadvies.nl

06 21 21 56 73


Pastorietuin 5, 3257 CA Ooltgensplaat
Het dienstverleningsdocument (DVD) 

Het DVD geeft informatie over de dienstverlening, onafhankelijkheid en de kosten van de adviseur. Alle financiële dienstverleners werken met hetzelfde standaard document. Je kan daarom een goede vergelijking te maken tussen verschillende adviseurs.


Wat is een dienstverleningsdocument?


Met het dienstverleningsdocument weet je wat je ongeveer aan kosten kunt verwachten. Het gaat wel om de gemiddelde kosten. In individuele gevallen kan de rekening hoger of lager uitvallen. Vraag daarnaar bij je adviseur.


Het dienstverleningsdocument is een belangrijk hulpmiddel bij het kiezen van een financiële dienstverlener. Jouw adviseur of bemiddelaar is verplicht het jou te geven voorafgaand, tijdens of na het eerste oriënterende gesprek, maar in elk geval voordat hij je een advies geeft. Hij is ook verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website aan te bieden.


Bij welke producten verplicht?


Het dienstverleningsdocument moet worden verstrekt bij de volgende producten:


Uitvaartverzekeringen

Levensverzekeringen (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Bankspaarproducten (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Deelnemingen in een beleggingsfonds (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Hypotheken (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Betalingsbeschermers (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Overlijdensrisicoverzekeringen (Van den Ouden Advies bemiddelt niet in deze producten)

Individuele arbeidsongeschiktheidverzekeringen


Informatie in het dienstverleningsdocument


Het dienstverleningsdocument bevat onder andere de volgende informatie:


Of er wordt geadviseerd en of dit op basis van objectieve analyse is

Of er een contractuele verplichting bestaat om slechts voor bepaalde aanbieders te adviseren

Of hij uitsluitend eigen producten adviseert

De kosten die gemiddeld per advies in rekening worden gebracht


Ga naar Advies- en bemiddelingskosten


Soorten dienstverleningsdocumenten


Er zijn vier verschillende type dienstverleningsdocumenten, gericht op:


een hypotheekvraag

opbouwen van vermogen

werkgeverspensioen

het afdekken van risico’s


Gebruik het dienstverleningsdocument om door te vragen en te vergelijken


Het dienstverleningsdocument is een handig hulmiddel om de juiste vragen te stellen aan de financiële dienstverlener. Vraag bijvoorbeeld na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. Wat doet hij bijvoorbeeld voor je om een hypotheek af te sluiten? En wat doet hij niet? Met behulp van het document kun je goed doorvragen om misverstanden in de toekomst te voorkomen.


Het dienstverleningsdocument helpt je ook om financiële dienstverleners met elkaar te vergelijken. Dit kan helpen bij het maken van een keuze voor een type dienstverlener. Ga je voor advisering door een zelfstandig adviseur of kies je voor een bank of verzekeraar? De dienstverleningsdocumenten zien er hetzelfde uit. Zo kun je op een makkelijke manier de kosten en de werkzaamheden naast elkaar leggen. In de leeswijzer dienstverleningsdocument (PDF) staat een toelichting op de opbouw van het dienstverleningsdocument.


Ga naar Leeswijzer Dienstverleningsdocument