Advies- en bemiddelingskosten
Kosten voor financieel advies

De financiële adviseur is verplicht je bij het eerste (gratis) kennismakings-/oriëntatiegesprek te vertellen welke kosten hij voor advies en voor bemiddeling in rekening brengt, hoe hoog deze kosten zijn en welke werkzaamheden hij hiervoor uitvoert. Vertelt hij dit niet uit zichzelf, vraag er dan vooral zelf naar.


Bij advies of bemiddeling hoort een dienstverleningsdocument


Als je advies of bemiddeling krijgt voor een product dat onder het provisieverbod valt, hoor je een dienstverleningsdocument (DVD) te ontvangen. Het DVD geeft inzicht in de gemiddelde beloning van de adviseur. Een adviseur is verplicht om het dienstverleningsdocument op zijn website te plaatsen. Voordat je een gesprek gaat voeren, kun je je zo al verdiepen in de kosten en mogelijkheden en je kunt de kosten van adviseurs met elkaar vergelijken.


Voel je je niet prettig bij de werkwijze van een adviseur of de kosten van het advies? Neem in dat geval na de kennismaking afscheid. Daarmee voorkom je teleurstellingen.


Een adviseur kan op verschillende manieren zijn kosten van advies bij jou in rekening brengen. Dit kan via een uurtarief, een vast tarief of een abonnement. De adviseur kan voor een beperkt aantal producten nog wel provisie ontvangen. Ontvang je geen rekening voor het advies? In dat geval ontvangt je adviseur waarschijnlijk provisie.


Altijd rechtstreeks betalen


Voor deze producten soorten geldt het provisieverbod en betaal je altijd rechtstreeks aan de financiële adviseur.


uitvaartverzekeringen

levensverzekeringen (zoals de verzekering waarmee je vermogen opbouwt voor de aflossing van de hypotheek)

pensioen

hypotheken

betalingsbeschermers (verzekeringen die ervoor zorgen dat bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden een consumptief krediet of hypotheek toch wordt afgelost)

overlijdensrisicoverzekeringen

individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

bankspaarproducten (spaarrekeningen met specifieke fiscale voordelen)

deelnemingen in een beleggingsfonds.


Beloning voor de adviseur via provisie nog beperkt mogelijk


In sommige gevallen mag de beloning voor de adviseur nog wel verwerkt zitten in het product. Je betaalt in die situatie dus indirect. De adviseur ontvangt provisie van de aanbieder van het product.


Dit kan voorkomen bij:


spaarrekeningen

schadeverzekeringen

consumptief krediet

Producten die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013.

Voor deze contracten verandert er niets en hoef je niet opnieuw te betalen. De financiële adviseur blijft zijn doorlopende provisie ontvangen, ook na het provisieverbod. Voor (een deel van) zijn diensten heb je dus al betaald. De adviseur mag jou niet dubbel laten betalen.


Wat als ik het product uiteindelijk niet aanschaf?


Als je na het oriëntatiegesprek verder wilt, legt de adviseur een contract aan je voor. Je maakt daarin afspraken over de beloning van de adviseur. Als je dat document tekent, moet je betalen voor het advies. Ook als je uiteindelijk geen product afsluit. De adviseur heeft namelijk wel werk voor je gedaan en je advies gegeven. En gratis advies bestaat niet.


Hoogte van de advieskosten


Een beloning mag niet ‘kennelijk onredelijk' zijn, zo stelt de wet. Wat redelijk is, hangt af van de dienstverlening.


Een eerlijke beloning voor de dienstverlening van de adviseur houdt in ieder geval rekening met:


De mate waarin je zelf in staat bent om voorbereidend werk te verrichten voor je adviseur

Het aantal uren dat de adviseur voor jou aan het werk is

De complexiteit van jouw adviesvraag

Tarieven die gebruikelijk zijn binnen de financiële dienstverlening.

De uurtarieven die adviseurs hanteren en de tijd die zij nodig hebben voor een bepaald advies kunnen verschillen per adviseur.


Wil je weten wat een bepaald advies gemiddeld kost? Bekijk een aantal dienstverleningsdocumenten. Deze zijn te vinden op websites van de financiële dienstverleners.


Heb je klachten over een onredelijk hoge rekening voor advies? Meld dit de AFM via het contactformulier. De AFM kan ingrijpen als er duidelijk sprake is van een onredelijke vergoeding en kan sancties opleggen aan de financieel adviseur.


Afsluiten zonder advies


Afsluiten zonder advies kan ook. Dat wordt ‘execution only’ genoemd. Je hoeft geen advieskosten te betalen maar moet wel rekening houden met kosten gericht op het afsluiten van het product. De aanbieder van ingewikkelde producten moet een kennis- en ervaringstoets bij je afnemen voordat je het product kunt afsluiten. Lees meer over execution only.


Aanpassingen aan lopend product


Misschien verandert er na verloop van tijd iets aan je lopende financiële product. Stel, je wilt je huis verbouwen en daarvoor je bestaande hypotheek verhogen. Of je op dat moment moet betalen voor advies, hangt af van de situatie. Bespreek dit met je financiële adviseur.