Disclaimer

"Vrijwaren of beperken van aansprakelijkheid is zeker zo belangrijk als het verzekeren van risico's."
Wat u moet weten over de informatie op deze website.

Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. Deze informatie is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.


Nederlands recht

Op onze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze website is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden. Van den Ouden Advies is geregistreerd onder nummer 59548177 bij de Kamer van Koophandel.


Werking website

Van den Ouden Advies kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de website tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.


Berekeningen

Bij de berekeningen op deze website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.


Informatie op sites waarnaar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe websites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.


Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van de Van den Ouden Advies. U mag de informatie voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Van den Ouden Advies en dat u de informatie ongewijzigd laat. Als u de informatie van de website wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.


E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van Van den Ouden Advies kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.


Over de disclaimer

Van den Ouden Advies behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.