MVO - Sponsoring
Stop cyberpesten
75 jaar bevrijding

Bovengenoemde verenigingen, stichtingen en initiatieven hebben wij de afgelopen jaren, éénmalig of meermalig, een warm hart toegedragen.Naast een betrouwbare partner met veel aandacht voor optimalisatie van onze klanten, staat duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog in het vaandel. Wij steunen lokaal, op financiële basis, sportieve en culturele organisaties. Dit alles met als doel een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

Bovendien is sponsoring één van de bouwstenen voor onze goede, langdurige relaties met klanten, relaties en medewerkers.


We willen sporters graag in de gelegenheid stellen om binnen of buiten de beste prestaties neer te zetten. Om deze reden sponsoren wij diverse lokale sportieve competities.


Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving tonen wij onze betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende lokale culturele initiatieven.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons een brede maatschappelijke betrokkenheid tonen. Dit doen wij door betrokken te zijn met anderen en zorgvuldig om te gaan met het milieu. Als kantoor kunnen wij dit, onder andere, realiseren door onze klanten op afstand van dienst te zijn en gebruik te maken van ecologisch printpapier wat weer leidt tot lager tonerverbruik.


Daarnaast draait onze website voor 100% op duurzame energie uit natuurlijke bronnen. Onze website staat op servers die enkel op windenergie draaien.


Deze servers staan in datacenters die elektriciteit gebruiken welke wordt gekocht met RECS-certificaten. Deze certificaten garanderen dat de elektriciteit van windmolens komt. RECS staat voor Renewable Energy Certificate System, en is een wereldwijd samenwerkingsproject dat het mogelijk maakt elektriciteit te reserveren en claimen.


Dit is onze bijdrage aan een groener milieu!