Risicopreventie

"Veiligheid is een werkwoord!"
Deze pagina probeert u bewust te maken van de risico´s die er zijn en de preventiemaatregelen die u kunt treffen. Ook leest u alledaagse praktijkvoorbeelden.


Hoe voorkom je accu- en batterijbranden?                                       

Het gebruik van accu’s en batterijen heeft een hoge vlucht genomen. Dit als gevolg van de enorme toename van e-bikes en smartphones en in mindere mate ook elektrische auto’s. Maar bij het opladen kan brand ontstaan. Dit vraagt om preventieve maatregelen.


E-bikes vormen al 50 procent van de omzet in de fietsenbranche. In aantallen gaat het om ongeveer 294.000 stuks (2017). Was het aanvankelijk een product dat in de bijzondere belangstelling stond van 50-plussers, de laatste jaren hebben ook jongere fietsers de e-bike ontdekt.


Elektrische auto’s

Elektrische auto’s nemen nog een bescheiden plaats in: slechts 6 procent van de nieuwe auto’s zijn elektrisch in 2018. Maar hybride vormen zijn al veel langer op de markt en in grote aantallen aanwezig. De eerste drie maanden van 2018 werden 70.000 e-auto’s op kenteken gezet in de EU. De lage bijtelling van 4% vormt ongetwijfeld een grote drijfveer voor kopers, hoewel dat in 2019 verandert voor auto’s met een cataloguswaarde boven 50.000 euro.


Opladen van smartphones

Telefoneren en internetten via smartphones doet bijna iedereen. Veel en intensief gebruik, onder andere door het gebruik van sociale media, betekent dat de apparatuur regelmatig moet worden opgeladen. En heb je geen stopcontact binnen handbereik, dan lost de powerbank dit probleem eenvoudig op. Maar ook in powerbanks zit een oplaadbare batterij.


Accu- en batterijbranden

Al deze energiedragers moeten regelmatig worden opgeladen. En daar kan zich een probleem voordoen in de vorm van brand en ontploffing. De brandweer vraagt hiervoor regelmatig aandacht, terwijl ook het Verbond van Verzekeraars hiermee in de publiciteit treedt. Niet alle verdachte branden zijn keihard terug te voeren tot het opladen van accu’s en batterijen. Maar ook zonder harde cijfers weten we dat het probleem aanzienlijke vormen aanneemt. Recent is een grote opslag van accu’s voor e-bikes in brand gevlogen, met bijkomende negatieve effecten voor de omgeving zoals gevaarlijke en hinderlijke gassen. Door de hevigheid van de brand kon een eenduidige oorzaak helaas niet vastgesteld worden. Kortgeleden ontplofte een nieuwe tablet in de winkel. De accu was de oorzaak. Gelukkig handelde het personeel adequaat en bleven de gevolgen beperkt. Ook is een geval bekend van een spontaan in brand gevlogen smartphone van de nieuwste generatie.


Niet ’s nachts apparaten opladen

Er is een aantal maatregelen die de kans op brand door met name lithium-ion-accu’s kunnen voorkomen of de effecten ervan beperken. Belangrijkste maatregel is de apparatuur niet ’s nachts op te laden, maar bij voorkeur overdag. Men dient thuis te zijn zodat brand snel opgemerkt worden. Laden in de buurt van een rookmelder kan ook helpen. Laden tijdens het slapen en met name van afgedekte apparatuur is uit den boze. Bedenk dat vooral jonge kinderen veelvuldig apparaten opladen.


Gebruik originele opladers

Verder wordt geadviseerd gebruik te maken van de originele opladers en laadkabels en niet van goedkope merken die breed aangeboden worden. Het aanzienlijke prijsverschil tussen origineel en niet-origineel helpt hier niet. Verder is het noodzakelijk om beschadigde apparatuur, kabels en laders niet meer te gebruiken.


Meer onderzoek naar batterijbranden is nodig

Onderzoek van de Brandweeracademie van het IFV over de periode 2008-2017 (Tien jaar fatale woningbranden onderzocht, september 2018) leert dat woningbranden in 40% van de gevallen ontstaan in de woonkamer, direct gevolgd door de slaapkamer met 23%. Intensiever onderzoek naar de oorzaak van branden en brede publicatie hiervan, kan preventief werken en mensen aansporen tot gewenst gedrag. Want meten is weten.                                                                                                                             

De praktijk (2018)

Steeds vaker worden (contra) schade-experts geconfronteerd met ontplofte accu's van elektrische fietsen. Hieronder de foto's van een brandschade waarbij een accu was ontploft nadat deze nog maar een uur aan de lading had gestaan. De gevolgen waren groot. Het vuur sloeg vanuit de schuur over naar de woning en richte grote schade aan, aan opstal en inboedel. Alleen wat ijzer werk en overblijfsels van de accu zijn de stille getuige van de brand.


Moet je stekkers uit het stopcontact trekken als het bliksemt ?

Jazeker, zelfs nu nog meer dan vroeger. We hebben intussen veel meer gevoelige elektronische apparaten dan pakweg vijftig jaar geleden, toen we hooguit een telefoon en een televisietoestel hadden. Als een bliksem inslaat, dan loopt die elektrische lading nog een tijdje door in de grond en via onder- en bovengrondse elektriciteitskabels. Zo kan een blikseminslag op enkele tientallen meters van jouw huis ook aan jouw apparaten schade aanrichten. Trek dus de computer, televisie, maar ook het wasmachine en de droogkast uit als er onweer zit aan te komen. Leg de stekkers ver genoeg weg van het stopcontact.  


Waar kan je beter (niet) schuilen als het onweert?

Blijf binnen, sluit de ramen en ga niet te dicht bij het raam staan. Ook in de auto ben je veilig. Loop je toch over straat als er een onweer losbarst, maak je dan zo klein mogelijk, hou je voeten tegen elkaar en ga gehurkt zitten. Ga vooral niet schuilen onder een boom, wat de kans op een blikseminslag vergroot. Ben je met meerdere personen, probeer jullie dan zoveel mogelijk te verspreiden over het terrein. De eerste bliksems zijn het gevaarlijkst. Vaak regent het dan nog niet, waardoor je zelf nog niet nat bent. Water is een goede geleider, dus met een natte jas heb je een kleiner risico op het raken van vitale organen.

Overigens is de kans dat je van de trap valt veel groter dan de kans dat je ooit door een bliksem wordt geraakt. Bovendien is er nog één kans op de drie om te overleven als je door een bliksem wordt getroffen.