Privacy
Uw privacy

Van den Ouden Advies verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Bij het geven van advies of het sluiten van een verzekering verwerken wij persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Van den Ouden Advies.


Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes en het verwerken van door u gesloten verzekeringen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons dat kenbaar maken.


Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.


Gegevens over uw gezondheid

Om onze rol als bemiddelaar voor verzekeringen goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten.


Let op

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.


Om uw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken van derden. Dit doen wij bijvoorbeeld in het kader van fraudebestrijding.


Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.